Wijngaardstraat 5 Veere, Melding Besluit activiteiten leefomgeving.

Aanvraag voor milieuvergunning

Op 10 januari 2024 hebben wij een melding ontvangen voor de locatie gelegen aan de Wijngaardstraat 5, 4351AP Veere. Het gaat om een melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), over een gesloten bodemenergiesysteem. Informatie Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland via telefoonnummer 0115-745100. De melding is geregistreerd onder nummer Z2024-00027183.   Domburg 7 maart 2024, Burgemeester en wethouders van Veere

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Veere. Bekijk alle Bekendmakingen Veere in Veere.

https://veerekrant.nl/bekendmakingen-veere/

Deel dit bericht:

Redactie Veerekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Veerekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Veere.

Gerelateerde berichten