GEMEENTEBLADOntwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woonvorm/dagbesteding voor mensen met dementie op het perceel Poppenkinderenburgseweg 2 te Veere

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeenteraad van Veere maakt bekend dat hij op 8 februari 2024 voor de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het pand op het perceel Poppenkinderenburgseweg 2 Veere, een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Dit omdat het bouwplan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.Het raadsbesluit ligt vanaf 29 februari 2024 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken zijn beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0198OVPopkinweg-OW01 en via www.regelsopdekaart.nl. De stukken zijn ook te zien op de website www.veere.nl onder: Bouwen & Wonen – buiten de kernen – Veere – Poppenkinderenburgseweg 2. Ten slotte is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te komen zien op het gemeentehuis.Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.Domburg, 28 februari 2024De gemeenteraad van Veere,De griffier, de voorzitter,

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Veere. Bekijk alle Bekendmakingen Veere in Veere.

https://veerekrant.nl/bekendmakingen-veere/

Deel dit bericht:

Redactie Veerekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Veerekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Veere.

Gerelateerde berichten