GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kanaalweg O.Z., Veere

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 16 januari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00001027 voor het aanleggen van een dam op locatie Kanaalweg O.Z., Veere. De vergunning is Toegekend.Bent u het niet eens met de vergunning?Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2024 een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:•naam en adres van de indiener•dagtekening•omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht•reden van het bezwaarHet bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda of online via het Digitaal loket bestuursrecht van de rechtbank (https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger). De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00.InzageDe stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak.Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het zaaknummer aan.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Veere. Bekijk alle Bekendmakingen Veere in .

https://veerekrant.nl/bekendmakingen-veere/

Deel dit bericht:

Redactie Veerekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Veerekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Veere.

Gerelateerde berichten