GEMEENTEBLADKennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning, Kaai 55, 4351 AB Veere

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Op 5 januari 2024 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie Kaai 55, 4351 AB Veere waarvoor geen vergunningsplicht geldt . De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000026. De aanvraag betreft:•opslaan roerende zakenProcedureDe activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen.InformatieDe aanvraag en de stukken die daarop betrekking hebben kunt u inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak.Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het zaaknummer aan.De officiële publicatie heeft plaatsgevonden op officiële bekendmakingen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Veere. Bekijk alle Bekendmakingen Veere in .

https://veerekrant.nl/bekendmakingen-veere/

Deel dit bericht:

Redactie Veerekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Veerekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Veere.

Gerelateerde berichten